Medical

College List

We are proudly partner with following Institutes


1 AYURVED NURSINGH COLLEGE AJMER
2 BHAGWANT UNIVERSITY AJMER
3 DR. SARVEPALI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN JODHPUR
4 GEETANJALI UNIVERSITY UDAIPUR
5 JANARDAN RAI NAGAR VIDHYPEETH UNIVERSITY UDAIPUR
6 JAYOTI VIDHYAPEETH WOMENS UNIVERSITY JAIPUR
7 Madhav University SIROHI
8 KALA ASHRAM AYURVED MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL UDAIPUR
9 NIMS UNIVERSITY JAIPUR
10 PACIFIC UNIVERSITY UDAIPUR
11 SAI TIRUPATI UNIVERSITY UDAIPUR
12 SHYAM UNIVERSITY DAUSA
13 SINGHANIA UNIVERSITY JHUNJUNU
14 TANTIA UNIVERSITY SRI-GANGANAGAR
15 UNIVERSITY COLLEGE OF AYURVEDA JODHPUR
16 SHRI BHANWAR LAL DUGAR AYURVED VISHWABHARTI CHURU
17 PUNJAB AYURVED MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL SRI-GANGANAGAR